To Reach Yourself
Good Quotations in Telugu

మాయ మల్లీ మల్లీ

మాయ మల్లీ మల్లీ కమ్ము కోకుండా
వుండాలంటే
గురువులతో, సజ్జనులతో
సాంగత్యంలో వుండాలి మరి!
వేరే దారి లేదు!

error: Content is protected !!