To Reach Yourself
Telugu Manchi Matalu

తప్పక మార్చుకోగలిగినది

ప్రపంచాన్ని మార్చాలనిచాలానే ప్రయత్నించా !కానీ చివరికి అర్థం అయిన విషయం ఏంటంటే’తప్పక మార్చుకోగలిగినదినన్ను నేను మాత్రమే అని’ !అంతే!

error: Content is protected !!