To Reach Yourself
Best Telugu Quotations Life

కృష్ణతత్వం

సర్వకాల సర్వ అవస్థలలో
శుభాన్ని – అశుభాన్ని వదలి
చిరునవ్వు చిందించగలగటమే
శ్రీ కృష్ణతత్వం!

error: Content is protected !!