To Reach Yourself
Neethi Vakyalu

ఇతరులలో మార్పు

ఇతరులలో మార్పు
ఎప్పుడూ కోరుకుంటూ
ఉన్నారంటే
మీరు ఎప్పుడూ
బాధను కోరుకున్నట్లే !

error: Content is protected !!