To Reach Yourself
Anando Brahma

ఆనందం వుండదు !

గొప్పగా అనిపించుకోవడానికిఏది చేసినాచివరికి ఆయాసమే తప్పఆనందం వుండదు !అదే చేతిలో ఉన్నపనిగొప్పగా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తేఆనందమే ఆనందం !గుర్తుంచుకోండి !

error: Content is protected !!